Førstehjælpskursus - Brandbekæmpelseskursus

Bestil et førstehjælpskursus idag hos Life-Support

Et førstehjælpskursus eller brandbekæmpelseskursus kan hjælpe med at fastholde og motiverer de ansatte på en arbejdsplads. Men et førstehjælpskursus eller brandbekæmpelseskursus er spild af ressourcer, hvis kurset ikke er målrettet og grundigt planlagt. Derfor arbejder vi i Life-Support med det princip at - målrette og specialisere vores kurser i forhold til den enkelte medarbejdergruppe, i samarbejde med virksomheden.

Før i tiden da Danmark i højere grad producerede varer end viden, var det virksomhedens maskiner og udstyr, som præsenterede en værdi, og som skulle passes og plejes. I dag er det virksomhedens ansatte som skal passes og plejes. Kurser og efteruddannelse er nogle af de personalegoder, der fastholder medarbejdere og får dem til at føle sig værdsat. Men inden man sender sine ansatte ud i vildmarken for at bygge en bivuak, skal man nøje overveje, hvad man vil have ud af kurset. Ellers kan det være spild af tid og ressourcer.

Førstehjælpskursus med fokus på virksomhedens behov

Life-support lægger vægt på, at virksomheden først og fremmest skal sikre sig, at det er et førstehjælpskursus eller brandbekæmpelseskursus, der afspejler medarbejderens og virksomhedens behov.

Life-support afholder kurser i det medarbejderne føler de burde have styr på samtidig med, at vi fastholder medarbejderens interesse for målsætningen med kurset, så de ikke mister interessen. Vi laver kursusaktiviteter, hvor medarbejderen får konkrete problematikker, som den enkelte medarbejder har brug for og som de kan relaterer sig til i hverdagen.

Alle Life-supports undervisere er professionelle og yderst kompetente og vil gennem undervisningsforløbet være konkrete. Kursusdeltageren skal efter endt kursus, kunne finde ud af at implementere det, de har lært på kurset. Kort sagt - den enkelte kursist skal kunne relatere det indlærte til hverdagen på arbejdspladsen.

Kursusaktiviteten kan afholdes på virksomheden. Dog forudsættes dette, at kursisterne er friholdt for sine normale aktiviteter, således at kursisterne kan være optimalt koncentrerede om kursets indhold og målsætning.

Book et brandbekæmpelseskursus som hjælper med at redde liv

Hvert år opstår der mange brande i danske hjem og virksomheder og en brand kan udvikle sig voldsomt på få minutter.

Book et brandbekæmpelseskursus idag hos Life-Support.

Life-Support er i stand til at tilbyde totalløsninger inden for

  • Det Præ Hospital område herunder; førstehjælpskurser, nødbehandlingskurser, brandbekæmpelseskurser, redningskurser og evakueringskurser.
  • Life-Support tilbyder rådgivning/virksomheds gennemgang til sikring/forebyggelse på den enkelte virksomhed/institution samt udfærdigelse og opsætning af ordensregler/brand- og evakueringsinstrukser, brandsluknings- og førstehjælps/nødbehandlingsudstyr.

Life-Support arbejder/rådgiver og underviser over hele Danmark.

Life-Support.dk - Red liv med et førstehjælp - Copyright 2010-2015 - Kontakt - Sitemap

Medlem af FSFI